sábado, 26 de enero de 2008

El C.E.N.U.,primera Llei Catalana d'Educació

El CENU,primera Llei Catalana de l’Educació (1936)
En aquests moments del segle XXI que Catalunya i la Generalitat malden per inciar la Llei Catalana de l’Educació,ressò del Pacte Nacional per l’Educació,és molt bo assenyalar que no és aquesta la primera Llei Catalana d’Educació,sinó la segona en un ordre de confirmar els moviments de renovació pedagógica-.
Encara que el CENU era una singular experiència en temps de guerra,el seu model educatiu constitueix la primera Llei Catalana d’Educació-.La cronologia republicana té dues etapes ben diferenciades,que hom les anomena etapes de pau i de guerra,respectivament-.La primera comprèn des de la proclamació de la República l’abril de 1931 fins a la segona meitat del juliol de 1936 i s’acaba amb l’aixecament militar,que tindrà com a conseqüència l’inici d’una llarga i sagnant guerra civil-.La segona etapa és la d’una República en guerra; República revolucionària que es va extingint a mesura que l’exèrcit franquista va ocupant el territori dels Països Catalans-.A Mallorca i Eivissa el triomf dels rebels fa que hàgim de parlar de la instauració del franquisme des del juliol de l’any 1936 (sic)-.
Durant el perìode de guerra a Catalunya,es van produir les aportacions més radicals tant en l’àmbit educatiu com en l’àmbit escolar,i abastarien no només l’escola obligatòria amb l’obra del Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU),amb una delegació a l’Ajuntament de Sitges amb uns pressupòsits ideològics,sinó també la Formació dels Adults amb la creació de les Milícies de Cultura-.El CENU va ser creat el 27 Juliol 1936 amb una triple finalitat: en primer lloc,organitzar,en els edificis apropiats per la Generalitat el nou règim docent que substituïa l’escola confessional:a Sitges el Grup Escolar Mèxic a l’edifici el Paztronat d’Acció Social,el Grup Escolar URSS a l’edifici can Vidal Quadras i el Grup Escolar “Pueblo de Cuba” a la Residència Helvètica-.En segon lloc,intervenir i regir aquest nou règim docent assegurant que en tots els aspectes respongui al nou ordre imposat per la voluntat del poble,és a dir,inspirat en els principis racionalistes del treball i per tant que qualsevol obrer amb aptituds,pugui arribar des de l’escola primària als estudis més superiors-.En tercer lloc,intervenir en la coordinació dels serveis d’ensenyament de l’Estat,de l’Ajuntament de Sitges i de la Generalitat de Catalunya-.
Clar i sitgetà,és força significatiu el preàmbul del Decret dient-ne: “La voluntat revolucionària del poble suprimeix l’escola de tendència confessional-.És l’hora d’una nova escola inspirada en els principis racionalistes del treball i de la fraternitat humana,d’acord amb totes les inquietuds de la societat humana i a base de la supressió de tota mena de privilegis”-.Per primer cop a Catalunya (Primera Llei Catalana d’Educació),la República revolucionària assumia el Sistema Educatiu com a universal i gratuït i abastava tot el cicle formatiu de l’individu fins als 15 anys,és a dir,des del seu naixement fins a la seva integració en el món del treball en règim d’escola única ,gratuïta i coeducativa (sic)-.
Així,les Escoles Bressol van ser una de les realitzacions més notablers de la primera Llei Catalana d’Educació o el CENU,amb la finalitat d’aconseguir la convivència sense cap distinció de procedències socials ni de gènere-.D’aquesta manera,al Pla apareixia el concepte d’integració i inclusió de disminuïts físics i psíquics basat en el principi del Dret de tothom a una Educació única-.L’organització del Sistema Educatiu del CENU com a primera Llei Catalana d’Educació reformulava l’ensenyament secundari,que esdevindria finalista i pretenia evitar els plantejaments dualistes,enllaçant estretament la Formació Professional i la més acadèmica-.
A destacar la nova orientació de l’escola rural com ara el cas de l’Escola Unitària Mixta de Puigmoltó (Ribes del Penedès) (1931-1983),que vdeixa de ser una còpia servil i empobrida de l’escola urbana per tenir la pròpia vida a partir de l’arrelament al medi que l’envoltava:els infants de les masies dels voltants i els Cards,bo i assajant nous plans de treball a partir dels recursos que oferien la naturalesa i la vida-.Va ser la creació de l’escola del barri al servei del mateix barri-.
El que sí vull destacar-ne és que el CENU era una escola eminentment formativa,m’atreveria a dir: iniciàtica-.Es pretenia que l’infant desenvolupi la seva personalitat des del primer moment i volia servir-lo perquè demà pel seu compte pogués entregar-se en el si de la societat-.Si bé es formava la personalitat de l’individu,el CENU,és a dir,l’Escola Nova Unificada i primera Llei Catalana d’Educació,no formava individualitats,formava una personalitat que conjugada amb la societat ,pogués ésser mútuament cosa fructífera socialment parlant i personalment parlant-.És a dir,el Pla del CENU seria innovador i,en un clima de revolució i guerra civil,preteniia (a Sitges seria,paradoxalment,la millor escola malgrat la misèria i la gana),pretenia l’acostament de totes les persones mitjançant la cultura-.
I ara,una reflexió amb la millor voluntat educativa i amb el màxim respecte a qui li toqui: “Sitges aguantaria amb la Segona Llei Catalana d’Educació que uns alumnes nouvinguts siguin separats de l’escola normal i que ni al pati ni als passadissos no hi convisquin...només pel seu reciclatge del català i coneixements de Catalunya...?.

No hay comentarios: