domingo, 13 de enero de 2008

Segona Llei Catalana d'Educació

Any 2008,l'any de la segona Llei Catalana d’Educació
(La primera va ser el CENU - 1936)

Mestres i Professors,lideraran el canvi en l’Educació...?
Renovadors i angoixats.
En iniciar-se l’any 2008,els mitjans de comunicació sitgetans i catalans s’han fet gran ressò de dos Informes que posen en crisi la situació de l’Educació arreu de Catalunya-.D’una banda,l’Informe anual sobre l’estat de l’Educació a Catalunya (2006-2007),de la Fundació Juame Bofill,que assenyala en vertader fracàs en la Formació qualificada dels nostres joves sitgetans i catalans de 15 anys d’edat,és a dir,els alumnes de 3r d’ESO oficialment,així com una Polarització en l’Escola Pública i l’Escola Privada Concertada en la incorporació dels alumnes nouvinguts o immigrants-. D’altra banda,l’Informe PISA de l’any 2006 (Programa per a l’Avaluació Internacional de l’Alumnat de l’OCDE),que assenyala un Índex molt baix d’Alumnes Excel.lents tant a Sitges com arreu de Catalunya i uns força discrets resultats pel que fa a les Matemàtiques,les Ciències Naturals i la Comprensió Lectora-.
Dos Informes,que han sacsejat un Escenari sitgetà-català que ja fa molt de temps que està “Immers (sic)” en els Desconcert escolar i educatiu,malgrat els Pactes Nacionals de l’Educació-.Per això ja està bé que ens vagin recordant de tant en tant als sitgetans i als catalans els “Dèficits (sic)” que pateix el Sistema Educatiu Català-.Tampoc no crreiem que haguem de fer Dramatisme (sic) dels resultats de l’Informe PISA-.En canvi ham d’estar molt amatents a les força febleses,ai las, que apunta l’Informe de la Fundació Jaume Bofill,com ara l’escandalós Dèficit de Finançament de l’Educació a Sitges i a Catalunya-.
Ara bé,les millores en el Sistema Educatiu Català no passen només per molt més recursos,d’altra banda imprescindibles,sinó per la Introducció de millores en el Funcionament i,en aquest sentit,no dubtem gens ni mica que des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sitges,que s’estan fent coses per millorar,respectivament.N’hi ha mobrosos Programes d’Innovació Educativa que aporten noves Mirades i nous Plantejaments sobre l’Educació a Sitges i a Catalunya-.
En el T.I.C.,en la llengua anglesa,en l’Educació Ambiental,en el Tractament de la Diversitat,en l’Ensentament de la Llengua Catalana...-.Però amb això,ni a Sitges ni arreu de Catalunya,no n’hi ha prou per a Definir un Model Educatiu,una Llei Catalana d’Educació-.De fet,ja estem abandonant el Repte més important que té la Innovació Educativa en l’Educació Catalana: la Formació dels Mestres i dels Professors (sic) Ja fa anys i panys que es parla a Sitges i arreu de Catalunya de la veritable necessitat d’una Renovació de la Carrera de Magisteri,que porti entre d’altres coses a la Conversió del Magisteri a Catalunya en una Llicenciatura-.Als IES hi ha Llicenciats,però també Mestres a l’ESO-.
L’augment de l’exigència en la Formació dels Mestres i dels Professors,porta molt aparellat entre d’altres coses el Reconeixement Social que es mereix aquesta feina educativa i escolar-.No creiem que Sitges i Catalunya puguin apostar l’any 2008 en endavant perb la millora de l’Educació i la docència sense tocar aquesta Clau de Volta que és la Formació Permanent dels Formadors i dels Educadors-. En realitat,no coneixem cap Sector de la Societat sitgetana i catalana,que pugui Generar Innovacions i Transformacions sense un canvi en la Formació dels Agents implicats.
L’Any 2008,en la Formació Permanent de baese dels Mestres i els professors,no hi ha gaires coses que permetin afrontar les Transformacions sitgetanes i catalanes que està vivint la societat sitgetana i catalana i les Innovacions Educatives que s’estan desenvolupant (sic)-. Sí que n’hi ha aquells Mestres i Professors més motivats que poden tastar-les a partir dels Programes del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,dels I.M.E.,dels I.C.E,.,dels Programes Internacionals,o a partir d’Iniciatives dels mateixos mestres i professors-.Però aquest esforç per estar a dia,ai las,no es trasllada pas a la Formació Bàsica dels mestres i dels professors-.I encara molt menys dels Professors d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i no-obligatòria (Batxillerat),amb una formació de mínims per sortir delpas...! A Sitges i arreu de Catalunya,creiem que el Canvi ha de venir tant dels mateixos mestres com dels mateixos professors,ja que són els primers que han de sentir lo’Ambició d’una Educació Renovada i d’una Pedagogia renovada també-.
Per això ens preguntem on és la Renovació Generacional en l’Educació Catalana-.Els mestres i els professors coneguts per nosaltres a la Vila de Sitges i arreu de Catalunya,que aporten elevades Dosis dev Reflexió a la seva feina escolar i educativa,van sortir fa ja molts anys de l’escola de Sant Cugat i d’altres Escoles Normals i centres,previs a la creació de les Facultats Universitàries-. Aquests mestres i professors són els Hereus més autènrtics de l’Escola Pública i dels IES,que ens van negar el franquisme pur i dur-.Aquella Escola de la República sitgetana i catalana sobre la base de la qual es va bastir la Filosofia Educativa i Escolar del Moviment de Renovació Educativa i Pedagògica-.Però d’això ja van passar molts anys-.Sitges i Catalunya han canviat molt i les condicions en què s’imparteix l’Educació s’han transformat “radicalment”-.No n’ha sorgit,però,cap nou Moviment de Renovació Pedagògica (sic)-.Ni Sitges ni Catalunya,en iniciar-se l’any 2008,uns Mestres i uns Professors liderant,ai las, la Reflexió del que ha de ser l’Educació i l’Escoola i els IES al segle XXI tant a Sitges com arreuu de Catalunya-.
És més,aquesta Reflexió i el Debat correswponentt sembla haver fugit de les sevfes mans,ara la Palestra,el Debat i la Lluita dels Mitjans de Comunicació i de la Filosofia “molt barata” que corre per les Llibreries-. L’Any 2008,ja iniciat,tant a Sitges com arreu de Catalunya,ja coneixem Mestres i Professors que renoven,que innoven i que treballen bo i pensant que el seu és un Rol Central en l’Educació-.Són realment els Agents de Canvis,els Protagonistes d’una diària lluita per Excel.lència en la seva singular feina escolar i educativa-.Però tots els coneguts i saludats ja passen dels 45 anys-.I això ens preocupa força-.De la nova Generació de mestres i de professors ens arriben a Sitges i arreu de Catalunya,sobretot “cròniques angoixades i angoixants sobre lers Condicions Laborals,la Insatisfacció pels alumnes que els ha tocat patir,que no estudien ni s’esforcen,així com per les queixes per la dimissió de les famílies sitgetanes i catalanes-.
Però no pas unn Desig de Transformació i de Lideratge envers un nou Moidel Educatiu,una Llei Catalana d’Educació elaborada pels mestres i els professors no pas pels polítics,però,la poregunta és aquesta: Podran els mestres i els professors Liderar (sic i sic) vers un nou Model Educatiu i una Llei Catalana d’Educació amb tots els ets i els uts...?
Froilan Franco
Ploma d'Or de les Lletres Sitgetanes-1995

No hay comentarios: