domingo, 9 de marzo de 2008

TIC-NTIC-NTAE

TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

“Les tecnologies de la informació i la comunicació no són cap panacea ni fórmula màgica, però poden millorar la vida de tots els habitants del Planeta Terra-. Disposem d’eines per a arribar als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, d’instruments que faran avançar la causa de la llibertat i la democràcia, i dels mitjans necessaris per a propagar els coneixements i facilitar la comprensió mútua”-.També se solen anomenar NTIC: “Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació”-. Agrupen un conjunt d’elements, generalment aparells i programes (maquinari i programari), necessaris per a gestionar la informació (emmagatzemar-la, distribuir-la, trobar-la...) Podem considerar les NTIC, un concepte dinàmic, per exemple: a la cloenda del segle XIX el Telèfon podria ésser considerat “una nova tecnologia” segons les definicions actuals-.Aquesta mateixa definició es podria aplicar a la Televisió quan va aparèixer i es popularitzà en la dècada dels 50 del segle passat-. No obstant això, avui no les posaríem en una llista de NTIC i és molt possible que avui en dia, els ordinadors ja no puguin ser qualificats de noves tecnologies-. En un context ampli, podem considerar que el telèfon, la televisió i l’orinador formen part del que avui anomenem TIC, tecnologies que afavoreixen la comunicació i l’intercanvi d’informació en el món actual-.
Les noves tecnologies són inmaterials, ja que la matèria principal és la informació-.Permeten la interconnexió i la interactivitat; són instantànies; tenen elevats paràmetres d'imatge i so-. Al mateix temps les noves tecnoligies suposen l’aparició de nous codis i llenguatges, l’especialització progressiva dels continguts sobre la base de l'audiència trencant la cultura de masses i fa lloc a la realització d'activitats inimaginables en poc temps i introduïx el problema de la poca capacitat que té l'Escola pública i privada concertada per a absorbir les tecnologies-.Un altre concepte de Noves Tecnologies són les NTAE (Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació)-. L'ús d'aquestes tecnologies enteses tant com recursos per a l'ensenyament públic i privat concertat, com mitjà per a l'aprenentatge, com mitjans de comunicació i expressió, i com objecte d'aprenentatge i reflexió-.
Entre els beneficis més clars que els mitjans de comunicació aporten a la societat es troben l'accés a la cultura i a l'educació, els avanços tecnològics i els beneficis que comporta l'era de la comunicació en que vivim llancen un balanç i unes previsions extraordinariament positives-. Tot i així, alguns experts en la matèria han incidit en que deu existir una relació entre la informació que se suministra i la capacitat d'assimilació de la mateixa per part dels alumnes-. Per això, és convenient una adequada educació en l'ús d'aquests poderosos mitjans,que ja són habituals als centres escolars-.Per això l'educació ha de replantejar els seus objectius, metes, pedagogies i didàctiques-. Les mateixes forces tecnològiques que faran tan necessari l'aprenentatge, el faran agradable i pràctic-. Les escoles, com altres institucions, estan reinventant-se al voltant de les oportunitats obertes per la tecnologia de la informació (sic)-. Les xarxes educatives virtuals són les noves unitats bàsiques del Sistema Educatiu, que inclouen el disseny i la construcció de nous escenaris educatius, l'el·laboració d'instruments educatius electrònics i la formació d'educadors especialitzats en l'ensenyament en el nou espai social del segle XXI-.

No hay comentarios: