sábado, 11 de agosto de 2012

L'Industrialisme català,martiri dels adolescents

-La història de l’Industrialisme és la història del Martiri dels adolesecents-

Són molts els factors que contribueixen a explicar la història de la Infància: demogràfics,socials,polítics,ideològics,tecnològics i educatius-.Unes breus pinzellades d’aproximació a la Infància en les tres etapes històriques,en què s’ha gestat la concepció moderna de l’infant-.

Edat Mitjana,en què l’infant no existeix,és un absolut desconegut,no se l’accepta i només se’l tolera si sap comportar-se com un adult-.El desinterès dels pares és de tal magnitud que amb prou feines saben el nombre de fills que tenen i la seva edat-.L’infant viu totalment desprotegit i sobre ell recauen les pitjors crueltats-.

Edat Moderna l’Estat intervé en la regulació de la infància i entre la família i l’escola-.Un infant és una mena de criatura divina que cal civilitzar i públicament és un grup social que cal protegir i disciplinar-.Apareixen les cases de misericòrdia per als adults i les escoles per als infants-.La invenció de la imprenta contribueix a la invenció de l’escola-.-.La primera producció pedagògica i educativa és l’obra de Comènius “Consulta Universal”-.-.Els infants de la noblesa cortesana reben una Educació ampla i refinada tant per Preceptors com Mestres Domèstics,que els prepara per a la Universitat-.Els fills de les classes mitjanes a escoles religioses buscant l’èxit i el mèrit personal-.I,els fills de les classes populars se’ls ensenya doctrina cristiana,aprenen oficis-.Van a seminaris dels pobres-.

Edat Contemporània se socialitza la infància en tres imatges:l’infant-alumne escolar:l’infant-fill que conviu en família,i,l’infant que juga amb el seu grup d’iguals amb jocs específicament infantils-.L’infant deixa de ser un adult en miniatura i adquireix un estatus o categoria pròpia com a Grup social-.Ara bé,l’accés dels infants als noues escenaris no es produeixen sense tensions i de forma lineal,serà desigual entre les diverses zones,per exemple a Catalunya i Sitges,bo i atenent el grau de desenvolupament del nacionalisme i el procés d’industrialització-.

La llarga jornada laboral,la progressiva escolarització dels infants i la substitució de la comunitat familiar,generen la diferenciació entre públic i privat-.En aquest sentit és rellevant l’esperit de la Il.lustració,en la mesura que instaura per primer cop el Sistema de Llibertats individuals i democràtiques,que impulsen les primeres Reformes Educatives i els primers serveis estatals de protecció a la Infància-.Els infants deixen de ser una qüestió domèstica i es converteixen en un assumpte d’Estat que es va incorporant a les Constitucions,als Programes i als Pressupostos nacionals-.

Aquest treball de recerca i estudi de la trajectòria de l’Educació pública a Sitges ,vist des d’una perspectiva local,haig de dir-ne que estic content,que vaig treballar força durant gairebé vuit anys i que,de tot plegat,hom en pot treure importants conclusions escolars i educatives-.Ara bé,confesso,que també hem de saber veure-hi diverses mancances-.Una d’elles,òbviament, es refereix a l’escola privada i a l’escola particular,és a dir,que només en tracto de passada per la migradesa de dades al respecte-.Aquestes carències,no obsten gens que me’n sortirà un estudi acabat,que fa una visió acadèmica de l’Educació Primària a la Vila de Sitges,una vila turística,recentment abocada a un procés industrialitzador-.Espero que la meva recerca i estudi ,en serveixi d’estímul per a tots aquells meus deixebles i no deixebles, que es dediquen a la recerca a nivell local-.Que aquest llarg tema escolar,estudiat per primer cop a Sitges.també hi sigui estudiat a d’altres pobles per tal de poder-ne fer comparança i establir conclusions a nivell més ampli-.

No hay comentarios: