viernes, 4 de abril de 2014

Alumnes que finalitzen l'ESO,no saben escriure en anglès.


El 44,6% dels alumnes catalans que fan quart d'ESO té un nivell baix en expressió escrita anglesa, i tot i que els resultats milloren en la comprensió oral i lectora.

*Així, el nivell mitjà està encara lluny dels objectius marcats per a l'any 2018, segons reflecteixen els resultats de l'avaluació de les competències bàsiques, que ha presentat aquest divendres en roda de premsa la consellera d'Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau.

*La Consellera d'Ensenyament, que ha explicat que els resultats d'anglès no són comparables amb anys anteriors perquè s'han canviat els criteris d'avaluació per acostar-se als estàndards europeus, ha explicat que el 20% dels alumnes tenen un nivell global baix, quan l'objectiu és que estiguin per sota del 15%, i que el 24,7% el tenen alt, quan l'objectiu és que siguin el 30%.

La Irene Rigau ha destacat,tot i això, que els resultats milloren en català, castellà i matemàtiques --es queda a les portes de complir els objectius-- i, tot i les diferències de resultats entre centres públics i privats, ha subratllat que el sistema educatiu català és "molt equitatiu" en comparació amb la mitjana de l'OCDE.

No hay comentarios: