martes, 29 de julio de 2014

El Mestre de Català,en Froilan .per què "Ploma d'Or-1995"

Hom confirma que un cop fet i debatut -entre quatre possibles i idonis personatges-tot el que caldria per ésser-ne mereixedor,va ser votat en secret aquell personatge
"Català-lleonès" que durant algun temps venia fent-hi quelcom molt important per als interessos de la vila de Sitges-.Per unanimitat va ser elegit-democràticament-el mestre públic en Froilan Franco de Lleó,resident a Ponferrada i domiciliat a Sitges al C/ Pompeu Fabra,2,en actiu al Col.legi Públic “Esteve Barrachina”.

*Tant l’Eco de Sitges,com l’AVUI (sic),l’Hora del Garraf i el Diari de Vilanova hi explicitaven sucosos escrits amb fotografia sobre en Froilan Franco,Mestre del Col.legi Públic Esteve Barrachina i la seva trajectòria com a docent sitgetà,fundador del -Club Amics de l'ECO-,àlies l'ECOCLUB,Taller d'Escriptura en català,ressò dels "Clubs de Parla" d'en Jsep Maria Espinàs.

*Els mitjans de comunicació:Ràdio Maricel,TV Ribes,TV Maricel (no funcionava),juntament amb les entitats El Prado,El Retiro,l’Arxiu Històric,els Balls Populars,tots plegats van ser ben bé correctes en les salutacions al mestre públic.

*Sitges,vila molt agraïda a tota mena de persones força integrades tant a Sitges com a Catalunya,com a -ensenada del Mediterrani-,travessada pels ibers,romans,on omplien d’aigua dolça els seus vaixells i descansaven per després seguir camí envers la ciutat de Tarraco.

*L’any 1995,sent Alcalde,en Jordi Serra i Villalbí,va tenir lloc a l’Ajuntament la reunió de la Comissió de Govern de la Corporació Municipal amb la finalitat de determinar quin personatge serà el qui opti al premi més prestigiós,la “Ploma d’Or de les Lletres Sitgetanes-1995”,creat l’any 1967 pel Consistori amb l’objectiu de premiar aquelles persones que més s’hi hagin distingit en la seva trajectòria professional envers la vila de Sitges-.

*Formen la Comissió de Govern:en Jordi Serra i Villalbí i els regidors municipals l’Antonieta Montserrat i Robert,en Jordi Baijet i Vidal d’Ensenyament i de Cultura,respectivament,a més del regidor de Governació i el Secretari de l’Ajuntament

No hay comentarios: