viernes, 28 de septiembre de 2007

Alcaldes Republicans a Sitges

A L C A L D E S I R E G I D O R S R E P U B L I C A N S
A L A V I L A D E S I T G E S (1931 – 1939)

Alcaldes i Regidors a Sitges
El que cal,és el subratllar la importància de la memòria històrica i terapèutica_. Amb força el sentiment sorgeix que les dictadures,els totalitarismes i els períodes foscos no poden desaparéixer en annèsies-
Segons l’escriptor en Víctor Alba (Pere Pagès) la memòria per a la dignitat de les víctimes,per a la justícia,per a la creació d’una societat autènticament democràtica i per a “preveure” sobretot,és molt important-.
Any 1931,en Josep Costa i Canal,governa de l’abril 1931 al febrer 1934-.Alcalde de la coalició republicano-socialista-.Com un bon expert en l’Ensenyament primari manifesta que resoldre integralment el problema de l’Escola pública és inajornable,de decisiva trascendència per a l’esdeveniment de la Vila de Sitges-.La instrucció primària de més de 500 nois/es ha de ser un repte-.Cinc escoles privades i particulars amb metodologia tan diversa explica l’endarreriment de la formació escolar amb l’angoixa de no disposar d’un Grup escolar-.
Que en virtut del Decret del 9/III/1931 se suprimeix tant la Junta provincial d’Instrucció primària com la Junta Local de Sitges,creant-se el Consell local,així com el Consell escolar per a l’Escola pública-.El règim republicà portava una gran càrrega de renovació ideològica que havia de transmetre’s a l’ensenyament-.La proclamació de la 2º República facilitava la materialització dels postulats educatius de la Institución libre de Enseñanza (ILE)
La seva més important decisió envers l’Educació primària és la compra dels terrenys per al Grup escolar-.Aquells terrenys,la superfície dels quals és de 140.144 pams quadrats,pertanyents als hereus d’en Rafael Llopart i Ferret-.El preu és de 60.000 ptes,part d’un préstec que el Consistori va demanar a la Caixa,condicionat a tornar-lo en 20 anys,al 5%,aprovat pel Ministeri d’Hisenda-. Definitiva creació de cinc escoles unitàries a l’edifici “La Palma” (1933),com a compensanció al Grup Escolar no construït l’any 1932-.
Any 1934,en Salvador Olivella i Ferreras,que governa fins l’any el juliol 1936-.Esclata la Guerra Cilvil-.Amb ell,la Revolució d’Octubre-1934 deixa en orris la construcció del Grup Escolar,tant el projecte demanat a l’arquitecte municipal en Joseph Maria Martino Arrojo,que caurà en desgracia com l’avantprojecte del GATCPAC,que se siolidaritza amb el senyor Martino Arroyo,membre del Col.legi Arquitectes de Barcelona-.A Sitges no es van produir més fets significatius

Protagonistes de la Guerra Civil a Sitges
Any 1937,en Pere Bellver i Terrades,que governa fins el juliol 1937
Any 1937,en Francesch Richart i Blanes,qui governa fins el febrer 1938
Any 1938,en Joan Santaló i Camps,qui governarà fins l’1 gener 1939
Setanta anys de la Guerra Civil a Sitges
Relació comprensiva dels diversos càrrecs directius municipals,del 19 juliol 1936 fins el 22 gener 1939,és a dir,els autèntics testimonis de la Guerra Civil a la Vila de Sitges-.
Són força els homes sitgetans,que organitzats en grups polítics i sindicals aconsegueixen el poder municipal de la Vila-.Quan,paradoxalment,l’escola pública de Sitges va funcionar molt bé,malgrat tots els inconvenients de la guerra i la presència d’una munió de refugiats,provinents de les zones de guerra,com ara Euskadi i la resta de l’Estat espanyol-.Sitges va ser triat per la Generalitat Republicana com el millor aixopluc a prop del massís Garraf-.L’any 2006 fem la història de la Guerra Civil-.Per bé i per mal,Sitges també té un deute amb les autoritats revolucionàries de la República revolucionària-.Ells,també,posaven el major esforç per una Vila acollidora,si més no amb els infants refugiats,bo i intervenint vivendes i vil.les-.La vil.la Rosalia de Castro,alias el Monestir-col.legi de les MM Mercedàries,va ser l’any 1937,a més de magatzen d’armament,també la Casa de Colònies del poble basc,fortament castigat pel règim franquista-.
En representació del Sindicat C.N.T.
Enric Almiñana Guijarro,Conseller de Proveïments i regidor municipal-2n Ajuntament.
Josep Archilla Garcia,Conseller de Proveïments-.1r i 3r Ajuntament-.
Joan Aznar Cañabate,Conseller,del Comité de Defensa,1r Ajuntament i 2n Ajuntament-.
Joaquim Belmonte Pérez,Conseller d’Assistència Social-.4t i 5è Ajuntament-.
Pere Bellver Terrades,Alcalde,President del Comité Defensa-.2n Ajuntament-.
Vicenç Barrera Sampietro,Conseller-.3r Ajuntament-.
Alfred Campos Pizà,Alcalde de torn-.1r Ajuntament-.
Victorià Còrdoba Piqueres,Conseller-.4t Ajuntament-.
Josep Curtiada Ferrer,Conseller Obres Públiques-.3r,4t,5è Ajuntament-.
Antoni Fernàndez Hernàndez,Conseller,4t,5è Ajuntament-.
Josep Garcia Solà,Conseller-.1r Ajuntament-.Difunt-.
Josep Fullera Bernat,Conseller-.5è Ajuntament-.
Francesc Gonzàlez Gutiérrez-.President Comissió Defensa-.1r,2n Ajuntament-.
Tomàs Gimeno Pasqual,Conseller-.3r Ajuntament-.
Juli Merino Fernández,Conseller-.5è Ajuntament-.
Enric Miralles Rodés-.Conseller-.4t Ajuntament-.
Salvador Montagut Còrdoba,Conseller-.2n Ajuntament
Josep Gràcia Cantuer,Conseller,2n Ajuntament-.
Darwin Pons Pons,Conseller d’Assistència Social-.4t Ajuntament-.
Francesc Richart Blanes-.Alcalde,3r,4t Ajuntament-.
Alexandre Roca Romeu-.Alcalde-.Comité de Defensa-.1r,2n,3r Ajuntament-.
Jacint Sastre Descarrega-.Conseller-.1r Ajuntament-.
Manela Rosés Capdet-.Consellera-.5è Ajuntament-.
Josep Vidal Ribat-.Conseller-.4t,5è Ajuntament-.

En representació del PSUC
Rosend Aletà Roca-.Conseller d’Hisenda-.4t Ajuntament-.
Salvador Capdet Portes-.Conseller-.5è Ajuntament-.
Baldomer Campillo Tomàs-.Conseller-.1r Ajuntament-.
Josep Costa Canal-.Conseller-.5è Ajuntament-.
Juli Cubillos Rubio-.Conseller-.5è Ajuntament-.
Francesc Felipe Ramírez,Conseller-.5è Ajuntament-.
Josep Garcia Mestres-.Conseller-.5è Ajuntament-.
Eladi Gonzàlez Andreu-.Conseller-.4t Ajuntament-.
Vicenç Ibàñez Montserrat-.Alcalde,Conseller d’Assistència Social-.1r,2n Ajuntament-.
Joan Merlos Ros-.Conseller-.5è Ajuntament-.
Miquel Milà Guillaumes-.Conseller de Cultura-.2n Ajuntament-.
Teòfil Navarrro Martínez-.Conseller de Defensa-.1r,2n,4t Ajuntament-.
Domènech Olivella Raventós-.Conseller-.5è Ajuntament-.
Ireneu Puig Gasulla,Conseller-.2n Ajuntament-.
Pau Puig Ramos-.Conseller-.2n Ajuntament-.
Enric Piñol Berenguer-.Conseller-.4t Ajuntament-.
Pau Tutusaus Almirall-.Conseller de Cultura-.5è Ajuntament-.
Estebe Sabater Cortina-.Conseller-.4t Ajuntament-.
Francesc Sanz Martinez-.Conseller-.4t Ajuntament-.
Sebastià Vidal Palau-.Conseller-.1r Ajuntament-.

En representació d’ERC
Emili Bella Abadal-.Conseller de Defensa-.1r,2n,3r,4t Ajuntament-.
Estanislao Carbonell Via-.Conseller-.5è Ajuntament-.
Ramon Duran Mas-.Conseller d’Hisenda-.2n,3r,4t,5è Ajuntament-.
Agustí Bertran Crespo-.Conseller-.5è Ajuntament-.
Antoni Hill Cañameres-.Conseller d’Hisenda-.1r,2n,3r,4t,5è Ajuntament-.
Joan Mora Escofet-.Conseller-.5è Ajuntament-.
August Jacas Llauradó-.Conseller d’Hisenda-.5è Ajuntament-.
Josep Sànchez Guerrero-.Conseller Assistència Social2n,3r,4t Ajuntament-.
Joan Santaló Camps-.Alcalde,Conseller Defensa,Administració-.1r,2n,3r,4t,5è Ajuntament-.
Josep Sastre Biarnés-.Conseller Obres Públiques-.3r,4t,5è Ajuntament-.
Amadeu Vidal Fons-.Conseller-.5è Ajuntament-.
Josep Xambó Miret-.Conseller d’Hisenda,Defensa-.1r i 2n Ajuntament-.

En representació del POUM
Joan Alsina Cabero-.Alcalde-.Comité de Defensa-.1r,2n Ajuntament-.
Josep Elies Artal-.Conseller d’Obres Públiques-.1r,2n Ajuntament-.
Sebastià Far Boleda,Conseller-.1r Ajuntament-.
Alfred Nicolàs Garcia,Conseller Obres Públiques-.Comité de Defensa-.1r Ajuntament-.

En representació dels Rabassaires
Jordi Caballé Prunera-.Alcalde 4t-.Ajuntament 4t,5è-.
Joan Carbonell Vendrel,Conseller-.4t,5è Ajuntament-.
Joan Planes Bertran,Conseller-.

En representació d’Estat Català
Pere Curtiada Ferrer-.Conceller de Defensa-.1r Ajuntament-.
Antoni Jordà Altadill,Conseller-.1r Ajuntament-.
Joan Montserrat Torralba-.Conseller de Defensa-.1r Ajuntament-.
Cristòfol Torrres Girona-.Conseller-.1r Ajuntament-.
Però,el magisteri públic de Sitges-mai no el podem oblidar-, té l’honor (sic) d’haver escrit les millores pàgines de la seva història tant durant la República com durant la Guerra Civil-.La seva reacció davant l’Alçament militar i els fets revolucionaris va ser molt clara i immediata: es va adonar,perfectament, de les immenses possibilitats que s’obrien en la nova època a una Educació popular,i va posar els seus esforços i la seva més bona voluntat al servei de la República i de la Revolució-.
*La presa de postura va ser molt ràpida: la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya,a la que pertanyien els mestres de Sitges, es fa fusionar amb la FETE el mes de Setembre-1936-.El fet que fos aquesta la Central sindical triada pel Magisteri públic no ens ha d’estranyar gens ni mica: era l’ùnica que comptava amb una seriosa organització així com amb una tradició-.
*Qui va criticar molt el pas de tot el Magisteri català a la FETE,va ser el POUM,perquè creia que hi havien entrat Mestres Nacionals de dubtosa consciència revolucionària,i fins i tot clarament reaccionària-.El POUM acusava la FETE d’haver traït els ideals de la Revolució,i la FETE va acabar expulsant els trotskistes del seu si,qui van formar el Grup d’Orientació Marxista de la FETE,amb nul.la incidència en el Magisteri-.
*Però el paper dels Mestres Nacionals va estar a Sitges als tres Grups Escolars:”Moscou”,”Mèxic”, “Pueblo de Cuba” i a la Delegació sitgetana del CENU,en la lluita contra l’analfabetisme entre els infants de la Vila i els infants de les Colònies Infantils de refugiats-.La seva actuació va ser inequívoca;- no era endebades que el General Franco en feia condemnar-los-,(a Sitges cap ni un afusellat,però sí condemnat a mort)-.
*L’escola popular revolucionària,-durant la Guerra Civil-,evidentment, implicava un magisteri revolucionari-.La Generalitat Republicana no va preparar cap purga estaliniana entre els mestres nacionals,però sí d’impedir la docència en les Colònies Escolars a mestres declaradament incompatibles amb el nou ordre,i de formar una autèntica consciència revolucionària en el Magisteri-.A Sitges,ningú no tenia cap dubte que el Mestre d’Infants només podrà fer una feina útil si sap coordinar la seva professionalitat amb un veritable esperit revolucionari-.
*L’escola sitgetana per als infants,durant la guerra civil estava submergida en grans convulsions:una ideològica...la Revolució i,l’altra pràctica i tràgica alhora:...la guerra i la fam-.Va aparèixer una pedagogia de guerra-.
*Froilan Franco és estudiós de la República a Sitges

No hay comentarios: