lunes, 11 de agosto de 2014

Història de l'Escola Esteve Barrachina i l'AMPA

Sol.licitud a la Presidenta de la Junta Directiva de l’AMPA,la Núria Alcàzar i Alquèzar,per tal de “fer un estudi en profunditat sobre els orígens,evolució i formació de l’Escola Pública “Esteve Barrachina"

*Necessitant consultar els Documents i paperam que l’AMPA té arxivats a l’Arxiu Històric Municipal de Sitges,com a Dipòsit privat,que només poden consultar mestres i de Sitges,és per això que en Froilan Franco,us deman autorització per fer aquest estudi i recerca.Val la pena fer aquest estudi i recerca de l’Educació a la Vila de Sitges,vista des d’una perspectiva local,ja que fins ara mateix ni a la Biblioteca Popular “Santiago Rusiñol” ni a l’Arxiu Històric Municipal de Sitges n’hi ha alguna revista o llibret sobre un tema tan debatut a la Vila.

*El nostre treball com a Associació de pares/mares i Junta Directiva de l’AMPA és col.laborar amb l’Equip Directiu,així com amb el Claustre de professors per tal de troibar les solucions als problemes que apareixen durant el curs-.Aquest any l’AMPA no ha contractat pas cap Mestre de Música,perquè aquesta plaça escolar ha pogut ser ocupada per un Mestre Propietari,però, també aquest curs hem sol.licitat una Subvenció a l’Ajuntament de la Vila per poder sufragar les despeses de la compra d’Instruments musicals,que havent estat concedida aquresta Subvenció per l’import de 400.000 pts,la majorb part d’aquest Import ja ha estat aplicada a la compra de matetial de Música-.

*Evidentment,l’ajuda de l’AMPA es fa segons les necessitats de les anem rebent informació per part de l’Equip Directiu-.Els associats s’han vist beneficiats en tant són membres de l’Associació,perquè a més van tenir un descompte tant en la compra del xandall de l’escola com en la millora de festes escolars i els llibres de text-.
El que,també,volem informar com a Junta Directiva de l’AMPA és sobre la Subvenció que demanem a la Diputació de Barcelona per tal de millorar l’entorn de l’escola pública “Esteve Barrachina”,però,com ja esràvem va ser denegada;la raó d’aquesta negativa va ser que aquesta Subvenció diferia de l’objectiu de la Diputació Provincial-

No hay comentarios: