martes, 12 de agosto de 2014

L'Educació Artítica

La responsable del Parvulari,com a directora,ubicat al C/Santiago Rusiñol,a l’edifici “La Palma”,22,la mestra Maria-Montserrat Ossó i Massip demana al Regidor de Cultura,Sr Joan Sànchez, de l’Ajuntament de Sitges,presidit pel Batlle en Francesch Richart i Blanes, el nomenament d’en Jaume Davi,com a Enllaç artístic de l’Escola pública amb el poble de Sitges per tal de fer les cançons,els jocs i les danses rítmiques al Parvulari de la vila,amb aquests termes:
“Apropant-se el començament del curs 1937-38 i,tot disposant de bons locals i adhuc d’un bon nombre de mestres-companys per les necessitats intel.lectuals (sic)dels infants d’aquesta vila de Sitges,crèiem totes les companyes del Parvulari de la vila,que podrien donar-se a l’ensenyament preescolar i primari unes orientacions que fins ara no havien pogut donar-s’hi-.
Segons el caràcter integral i complert que té l’ensenyament primari és de molta urgència,a les envistes del començament del nou curs,la necessitat ,per no poder-lo fer nosaltres,de desenvolupar ja altres matèries per unes altres persones,és a dir el buscar entre els convilatans un Membre de Sitges que sigui i faci d’Enllaç artístic entre l’escola pública i la vila de Sitges,un membre-convilatà que porti a terme certes activitats complementàries escolars,com són les activitats artístiques tan útils,tan variades per a una Educació Artística dels alumnes i,que per fer el que cal ,a hores d’ara,al nostre Parvulari,com són les cançons populars,els jocs i les danses rítmiques,com a educació lúdica dels pàrvuls-.
Tenint en compte aquesta necessitat escolar i coneixent del convilatà en Jaume Davi el seu interès,sempre demostrat per l’escola pública i per tot allò que a la vila significa cultura,cosa que desconeix aquesta Regidoria de Cultura,les meves companys del Parvulari i jo mateixa veuríem amb satisfacció,que fos per a en Jaume Davi, aquest nomenament-.
Segures ,Sr Regidor,que el portarà a terme aquest nomenament,donades les seves bones qualitats estètiques,artístiques i culturals,un càrrec indispensable en una vila de Sitges que compta amb dos grups amb règim graduat i un Parvulari-.
Creient-nos-en que aquesta iniciativa de l’educació artística pot ésser perfecta per als infants de Sitges és per això que ens adrecem a aquesta Regidoria de Cultura de l’Ajuntament,bo i esperant ens complagueu,en restem agraïdes per endavant”-.

No hay comentarios: