domingo, 27 de julio de 2014

Missatge de la Comunitat Educativa de Sitges

Som una escola oberta a tothom que ofereix als diferents sectors de la Comunitat Educativa canals de participació propis i, una escola capaç de respondre als principis de respecte i pluralisme de la societat actual, promovent els valors humans, cívics, ecològics i democràtics.

*Som una escola que s'actualitza i que proporciona a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar-se en les societats de la informació i del coneixement, afavorint el contacte dels infants amb les noves tecnologies.

*Som una escola arrelada al seu medi, on la llengua catalana és la vehicular i s’assegura una bona competència en altres llengües ( castellà, anglès i introducció del francès en finalitzar l’ensenyament obligatori, on es treballa el contingut i significat de les festes tradicionals, on es potencia la sensibilitat mediambiental i la coneixença i el respecte del nostre entorn també a nivell històric, social i cultural.

*Som una escola que educa integralment, desenvolupant i perfeccionant els diferents àmbits -físic, emocional, intel.lectual, artístic, social i moral- i que alhora és capaç de donar resposta a les diferents característiques personals de cada infant, treballant a partir dels coneixements previs del nostre alumnat i adequant els aprenentatges a les seves capacitats, mitjançat un tracte personalitzat.

*Volem una escola que l’ infant senti seva i que el faci sentir bé interiorment; un lloc on es treballa i es juga, tant individualment com en grup... un ambient que li fomenta l’autoestima i enriqueix la seva autonomia personal.

*Seguim esperant la construcció efectiva i real de la quarta escola pública,ubicada des de l'any 2005 en barracons i que sigui efectiva al nucli de població Quint Mar.

No hay comentarios: